Vragen

Vragen

SamenLoop voor Hoop is een lokaal wandelevenement om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 24 uur lang wandelen teamleden van samengestelde teams van familie, buren, verenigingen of wat voor vorm ook en een team van individuele lopers in estafettevorm over een uitgezet parcours. Deze 24 uurs loop staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. De teamleden die niet lopen kunnen zich vermaken met het verkopen en organiseren van activiteiten op het terrein. Daarnaast zullen diverse lokale artiesten, verenigingen en aan het onderwerp gerelateerde groepen belangeloos hun medewerking aan het evenement verlenen.
Leden van teams stellen samen met hun teamcaptain van te voren een loopschema op waarin wordt aangegeven hoe lang en wanneer iemand loopt. Het doel is dat gedurende de 24 uur die de SamenLoop duurt minimaal één teamlid op het parcours loopt maar dat mogen er ook meer zijn. Individuele lopers mogen zelf bepalen wanneer en hoe lang ze lopen.
Een team bestaat gemiddeld uit 10 tot 15 personen. Als je met minder personen mee wilt doen, schrijf je dan toch in en neem contact met ons op (info@samenloopedam-volendam.nl). Wij vullen je team dan aan. Inschrijven kan online op: https://samenloopedam-volendam.nl/
Zeker, je kan je aanmelden als individuele loper! Wij zullen je dan (in goed overleg) inroosteren. Je kan je inschrijven op: https://samenloopedam-volendam.nl/.
Dat bepaal je in overleg met de teamleider. Een team bestaat uit 10 tot 15 personen. Verdeeld over 24 uur loopt elk teamlid zo’n 2 tot 3 uur op de baan.
Iedereen die meeloopt betaalt € 15,00 inschrijfgeld en dat is inclusief het SamenLoop voor Hoop T-shirt. Survivors en hun begeleiders betalen geen inschrijfgeld.
Ja, ook bij regen gaat de SamenLoop door. Zorg altijd voor stevige stappers en voldoende water. Bekijk de weersvoorspellingen en bereid je voor. Als er regen wordt voorspeld, neem dan regenbestendige kleren mee en waterdichte schoenen of laarzen.
Iedere vorm van hulp is van harte welkom! Je kunt je aanmelden als vrijwilliger, je kunt door acties geld inzamelen voor de Samenloop, je kunt wenszakken verkopen, etc. Iedere bijdrage vergroot de kans op een succesvolle SamenLoop.
SamenLoop voor Hoop is een initiatief van KWF Kankerbestrijding en de opbrengst komt ten goede aan de strijd tegen kanker. KWF werkt aan kennisdeling, onderzoek en preventie. Zodat we samen steeds dichter bij onze droom komen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Van de SamenLoop voor Hoop Edam-Volendam mogen we 10% schenken aan Huis aan het Water Katwoude (https://www.stichtinghuisaanhetwater.nl/). Dit inloophuis  is een gastvrije plek voor mensen met kanker en hun naasten. U kunt er terecht voor een praatje, een luisterend oor, een kop koffie, informatie, advies en contacten en activiteiten met lotgenoten. Of gewoon om te genieten van het mooie uitzicht.  Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, soort kanker, behandelfase of ziektestadium.
Alle SamenLopen worden volledig georganiseerd door lokale vrijwilligers die daarvoor niet worden betaald. Dat zorgt ervoor dat we de kosten zo laag mogelijk kunnen houden en een zo groot mogelijke opbrengst aan het goede doel kunnen schenken. Staat je vraag er niet tussen? Mail ons via info@samenloopedam-volendam.nl  
De deelnemers kamperen meestal in een tent op het terrein. De organisatie van de SamenLoop kan je alles vertellen over de mogelijkheden. Bezoekers die niet meelopen slapen thuis.
Lopers die willen overnachten, kunnen een eigen tent op een daarvoor aangewezen plaats op het terrein van de A.V. Edam zetten om daarin te overnachten. NB: Alleen tenten zijn toegestaan, GEEN caravans!